LESBOS – Základní informace:
• řecký název: LESVOS
• Správní středisko: MYTILINI
• Plocha ostrova: 1630 km2
• Délka pobřeží: cca 370 km
• Počet obyvatel: přes 105 000
• Nejvyšší vrchol: Lepetymnos – 968 m n. m.
• Osobnost: starověká řecká básnířka Sapfó

Ostrov je znám jako působiště starořecké básnířky Sapfó, která se tu narodila a prožila většinu svého života a tvořila svá díla. Z názvu ostrova byl později odvozen pojem pro vztah ženy se ženou. Podle historiků však není zcela zřejmé, jak to s její náklonností k ženám bylo. A to nejen proto, že byla matkou… První známky osídlení ostrova se datují až do 10 stol. př n. l. Za nejslavnější období je považováno 6. stol. př. n. l. O 200 let později se ostrov stal součástí Makedonie, v pozdějších letech se dostal pod nadvládu Římanů. Po rozdělení Římské říše byl ostrov přiřazen k té mocnější části, tedy Východořímské (neboli Byzantské říši). V roce 1204 se vlády nad ostrovem chopili Benátčané, jež v 15. stol. vystřídali Turci. V roce 1912 byl Lesbos připojen k Řecku.